Házirend

Tartalom
Bevezető rendelkezések 3
Az iskola munkarendje 4
Az iskolába érkezés 4
Órák és szünetek rendje 4
Tartózkodási helyek az óraközi szünetekben: 4
Az iskolai étkezés rendje 5
A tanulószobai foglalkozások rendje: 5
Az uszodai testnevelés óra rendje: 6
Az iskola helyiségeinek használata 6
A tanulószobás terem használati rendje: 6
Az udvar használata: 6
A sportcsarnok házirendje: 6
Speciális tantermek, foglalkoztatók használata: 6
Számítástechnikai terem működési rendje: 6
Szertárak használata: 7
Általános működési szabályok 8
A hiányzások igazolása, távolmaradási, távozási engedélyek 8
A tanulmányok alatti vizsgák rendje 9
A tanulmányok alatti vizsgákkal kapcsolatos intézményi eljárásrend 9
A tanulmányok alatti vizsgák különös – eljárási – szabályai 10
Témazáró (epochazáró) 11
Osztályozó vizsga 11
Belső vizsgák 12
Bukás 13
Az érettségi tantárgyak teljesítésének kritériumai: 14
A kis érettségi értékelése: 15
A vizsga tartalma és értékelése: 15
Tanulók jutalmazásának elvei 17
Jutalmazás módjai (egyéni és csoportos) 17
Tantárgyi elismerés 18
Fegyelmi intézkedések 19
A tanulók véleménynyilvánításának rendje 20
Egyéb rendelkezések 21
Az iskola könyvállományának használata 22
A tanulók jogai 22
Tanulói jogok gyakorlása 24
Mit vár tőlünk az iskola? (A tanulók kötelességei) 24
Az iskola védő, óvó előírásai 25
A Tüskevár Iskola tandíjfizetési rendje 26
Díjak 26
Fizetési eljárás 27
Záró rendelkezések 27
Elfogadó határozat 28

CsatolmányMéret
Microsoft Office dokumentum ikonja hazirend_2013..doc238 KB