Rólunk

Célunk, hogy normál iskolai körülmények között biztosítsuk tanulóink és tanáraink számára a sikeres tanulás és az örömteli közösségi élet lehetőségét. Olyan befogadó környezetet igyekszünk kialakítani, amelyben segíthetjük a gyerekeket, családjukat az esetleges másságuk elfogadásában és lehetőséget adhatunk számukra az erősségeik megélésében. Munkatársaink képzettsége és gyakorlati tapasztalata biztos alapot jelent a sikeres munkához. Széleskörű szakmai háttérre támaszkodhatunk, jó munkaviszonyban vagyunk a hasonló feladatokat ellátó intézményekkel, szakemberekkel. A tanárok munkáját családgondozó, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógusok, drámapedagógus, iskolapszichológus és gyermekpszichiáter segítik. Nagy hangsúlyt fektetünk az angol nyelv-, az informatika- és a művészeti oktatásra, órarendbe illesztettük a relaxációs, a dráma-, az életviteli, és a gyógytestnevelés foglalkozásokat, sportkörünk részt vesz az iskolák közötti versenyeken. Középiskolánkban biztosítani szeretnénk tanulóink egyéni haladási, érési üteme szerint a pályaválasztásra, szakmatanulásra vagy az érettségire való felkészülés választásának lehetőségét, akár a 10. osztály végén is. Nemcsak a nyári táborokban, hanem a tanév során is rendszeresen járunk tanítványainkkal kirándulni, evezni, barlangászni, múzeumot és színházat látogatni, azaz életszerű tapasztalássá alakítani a tanulás folyamatát. Rendszeresek a témahetek, projektnapok. 8 - 11. osztályokban a magyar, történelem, matematika, angol és informatika tantárgyakat epochális rendben tanítjuk. Bár alapítványi fenntartású intézményként a működés biztosítása nagyobb odafigyelést jelent a családok számára, a közös felelősségvállalás, a szülői kör önszerveződése, a közösséggé válás élménye igen értékes tapasztalatokkal ajándékozhat meg minden egyes, az iskola életében aktívan tevékenykedő résztvevőt.