Támogatói ösztöndíjprogram

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Iskolánkban új kezdeményezésként Személyes Támogatói Ösztöndíj Programot építünk ki. Olyan gyerekek, családok számára szeretnénk támogatót találni, akik nem tudnak anyagilag hozzájárulni az iskola fenntartásához. Ebben a tanévben ez 35 diákunkat érinti.

Ahhoz, hogy továbbra is működni tudjunk, komoly és fenntartható változtatásokat hajtunk végre az iskola finanszírozásában. Hisszük, hogy ma különösen fontos a Tüskevár Iskola fennmaradása, azonban az anyagi nehézségek megoldásához az elhivatottság és a szakmaiság már nem elegendő.

Olyan támogatási formát kínálunk Önnek és cégének, amelyben

• kiszámítható és tervezhető az anyagi befektetés hatása a támogatott szervezetre,
• transzparens és törvényes a pénzügyi működésben való részvétel,
• mérhető a támogatás eredményessége,
• követhető és ellenőrizhető a támogatási folyamat,
• személyessé tehető a kapcsolat a támogatottal.

Iskolánkba különleges bánásmódot igénylő gyerekek, fiatalok járnak. Mindegyiküket tehetségesnek tartjuk az élet valamely területén, de együtt kell élniük például az autizmus, a különböző részképességzavarok, beilleszkedési nehézségek, hiperaktivitás okozta hátránnyal. Meg kell küzdeniük a bántalmazásból, elhanyagoltságból, halmozottan hátrányos helyzetükből eredő sérüléseik feldolgozásáért.

Közülük sokan kapnak gyógyszeres megsegítést (pl. Ritalin, Melipramin, Truxal, Hunperdale, Tegretol, Nootropil), hogy hatékonyabban tudjuk az egyéb terápiákat alkalmazni.
A tüskeváras gyerekek szinte mindegyikéről elmondható, hogy a pillanatnyi iskolai kudarcok, a szociális helyzetükből adódó hátrányaik ellenére előbb vagy utóbb megtalálják az egyéni életükben való boldogulást. Szakmához, érettségihez jutnak, rendeződik a személyiségük, megoldódnak kapcsolati válságaik. Ehhez a fejlődéshez nélkülözhetetlen segítség az iskolánkban eltöltött 5-6 év.

Az Iskolaszék által meghatározott havi tandíj összege 18.000 Ft. Ehhez van szükség támogatókra, akiknek segítségével az évi 216.000 Ft/fő nem csak egy teljes tanév közismereti tantárgyainak elvégzését biztosítja az ösztöndíjjal támogatott tanuló számára, hanem lehetővé teszi a heti 6-8 óra egyéni és kiscsoportos személyiség-, képességfejlesztést is. Esélyt ad az addigi kudarcos iskolai pályafutás sikeressé formálásához, az egyéni képességek teljesítménnyé alakításához.

Bízunk benne, hogy a társadalmi felelősségvállalásban gyakorolt tevékenysége során örömmel veszi, ha támogatását befektetésnek is tekintheti. Anyagi hozzájárulása konkrét segítség egy vagy több tanköteles korú gyermek iskolai fejlesztésében, nevelésében. Kérem, hogy éljen a Meghívóban leírt lehetőséggel és ismerje meg személyesen az Ön által biztosított ösztöndíjjal tanuló diákunkat vagy diákjainkat és a Tüskevár Iskolát.

Budapest, 2013. március 7.

Tisztelettel:

Kovács Péter,
az iskola igazgatója

A támogatási kérelem rövid indoklása

A Tüskevár Iskola – számos más intézményhez hasonlóan – a 2012/2013-as tanévet olyan jogszabályi és oktatáspolitikai keretek között kezdte meg, amelyek a finanszírozási és gazdálkodási nehézségek miatt az iskola azonnali megszüntetését diktálták volna. Nem így történt, mert a diákok, az itt dolgozó pedagógusok és a családok számára az iskola több mint oktatási intézmény. Több mint tíz éve személyesen vagyok elkötelezett – munkatársaimhoz hasonlóan – az iskola működéséért, hiszen azért hoztuk létre, hogy a többségi iskolarendszerből kitaszított gyerekek számára „jó iskolát” csináljunk. Olyat, amiben öröm tanulni és tanítani.

Mi, a Tüskevár tanárai, napról napra mind emberileg, mind szakmailag a lehető legtöbbet nyújtjuk. Munkánkat szakmai és döntéshozói körökben – politikai hovatartozástól függetlenül – egyaránt elismerik és méltatják. Rengeteg munkánk és erőfeszítésünk van abban, hogy ebben a változó világban is van jövője a Tüskevár Iskolának.

A minden tanuló után járó állami normatíva 2006 óta, nominálisan is, folyamatosan csökken és inflálódik. Kiadásaink 58%-át fedezi az állami támogatás. A fennmaradó 42%-ot saját forrásokból kell előteremtenünk.

A Fővárosi Önkormányzat közgyűlése 2012. október 3-án, vagyis a tanév elkezdése után döntött úgy, hogy a 2012. szeptember–decemberi időszakra – az eddigi gyakorlattól eltérően – már nem támogatja az iskolánk működését. Emellett 2011-től már jelentősen csökkentett támogatást kaptunk. Ezek a döntések az elmúlt másfél évben mindösszesen 11 millió forint kiesést okoztak számunkra.

Tavaly az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázatán sikeresen szerepeltünk, így újabb öt évre van közszolgáltatási szerződésünk. Ennek a közoktatási megállapodásnak a jelentősége, hogy országos szintű feladatellátásnak tekinti a munkánkat. Ez azért fontos, mert az új Köznevelési Törvény rendelkezése szerint 2013-tól a magániskolák már csak a Kormányhivatallal megkötött „köznevelési szerződés” alapján működhetnek tovább. A minisztérium által támogatott 32 tanuló számára ingyenesen biztosítjuk az ellátást.

A 2012 szeptemberétől életbe lépett új jogi szabályozás szerint a tandíj mértékét az intézmény vezetője határozza meg, amely a Tüskevár Iskola esetében az Iskolaszékbe delegált feladat.
A 2012. november 7-i Iskolaszék döntése alapján 2012. december 1-jétől az elvárt minimum tandíj összege 18.000 Ft/hó.
Erre a bevételre az iskola napi működésének a biztosításához van szükségünk, de az iskola szülői közösségének idén januárban tett vállalási nyilatkozatai alapján viszont a családok közel fele ennek a töredékét sem tudja kifizetni.

Az elmúlt három hónapban komoly erőfeszítéseket tettünk, hogy az iskola finanszírozási forrásait bővítsük, köztartozásainkat rendezzük, és hosszú távra biztosítsuk a működésünket. A kiadásaink csökkentésének érdekében az alábbi lépéseket tettük:
• szűkítettünk a nem kötelező feladataink közül néhányat, így sajnos két kolléga munkaviszonya márciustól megszűnik,
• csökkentenünk kellett a pedagógusok fizetését, ami roppant áldozatvállalás részükről, mivel eddig is méltatlanul kevés bérért dolgoztak,
• szigorítottuk az ebédeltetés rendjét, így decembertől már csak az igazolt kedvezményeket tudjuk figyelembe venni.

Mivel továbbra sem szeretnénk, hogy bármelyik tanulónk anyagi helyzete miatt ne járhasson a Tüskevár Iskolába, illetve a hátrányos helyzetű családok vagy a nevelőotthonokból hozzánk járó gyerekek kiszoruljanak a szakszerű ellátásból, ezért próbálunk támogatókat találni. Bár maximális tanulói létszámmal dolgozunk és többszörös a túljelentkezés, ezután sem tekintjük felvételi szempontnak egy család anyagi helyzetét.

Április 30-ig közel tízmillió forint tartozást kell rendeznie az iskolának. Ezt részben teljesíteni tudjuk kéthavi állami normatívából, de ebben az esetben nem tudunk fizetést adni a tanároknak. Ezt a helyzetet mindenképpen el szeretnénk kerülni, ezért fordultunk Önökhöz, hogy segítsék ösztöndíjprogramunk életre hívását, működését.

Budapest, 2013. március 7.